DEAN SAMESHIMA


CVYamashita, Shiyo, "Photographers 002", Esquire November 2006, Vol. 20, no. 11
1 2